Ανοιχτή Φύση / Open Nature – JAMs

Ανοιχτή Φύση – JAM σωματικού θεάτρου
(scroll down for English)
training και ανοιχτός αυτοσχεδιασμός
στον Λυκαβηττό: 18 Οκτωβρίου, 8 Νοεμβρίου & 15 Νοεμβρίου 2015
στην Ακαδημία Πλάτωνος & Quilombo Center Cultural: 31 Iανουαρίου & 28 Φεβρουαρίου 2016
στον Λυκαβηττό: 17 Απριλίου 2016

***
Open Nature – physical theatre JAM 
training and open group improvisation
Lykavittos Hill:  18 October, 8 November, 15 November 2015
Akadimia Platonos & Quilombo Centre Cultural: 31 January & 28 February 2016
Lykavittos Hill: 17 April 2016

Έχουμε συνηθίσει να εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά σε κλειστούς χώρους, αλλά το σώμα μας λειτουργεί διαφορετικά όταν βρίσκεται σε ανοιχτό φυσικό περιβάλλον. Τα JAM μας δίνουν την ευκαιρία να επανασυνδεθούμε με τη φύση, προσαρμόζοντας τους εαυτούς μας στις καιρικές συνθήκες και αντλώντας ενέργεια από το περιβάλλον και την ομάδα, μέσα από πρακτικές σωματικού θεάτρου.

Το πρώτο μέρος του JAM αποτελείται από ζέσταμα και training καθοδηγούμενο από την Άντζελα Δεληχάτσιου και το δεύτερο μέρος από έναν ανοιχτό αυτοσχεδιασμό μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα JAM πραγματοποιούνται σε συνεργασία με μέλη της ομάδας της παράστασης Διάλειμμα Χαράς – Joy Break.

Καλούνται όσοι ασχολούνται με το σωματικό θέατρο, performer, ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί, και όσοι ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν με βασικό εργαλείο το σώμα τους τη σχέση τους με τη φύση.

Facebook σελίδα: https://www.facebook.com/anoichtifysi/

****

We have become accustomed to expressing ourselves artistically indoors, however, our bodies work differently in outdoor natural environments.  These JAMs give us the opportunity to reconnect with nature, adapting ourselves to the weather conditions and drawing energy from the environment and the group, through physical theatre practices.

The first part of the JAM consists of a warm-up and training led by Angela Delichatsios, and the second part of an open improvisation by the participants.  The JAMs take place in collaboration with members of the theatrical group of the performance Διάλειμμα Χαράς – Joy Break.

We invite all those involved with physical theatre, performers, actors, dancers, musicians, and all those interested in exploring their relationship with nature with their body as their basic tool.